پنجشنبه، بهمن ۱۰، ۱۳۹۲

دوسی کۆچ که‌رده‌

فه‌سڵی وه‌سڵی به‌زم خاسه‌ی‌ نه‌دیمان
خاوێ بێ ویه‌رد، دیمان نه‌دیمان
به‌تاڵه‌ن هه‌وای دۆسی کۆچ که‌رده‌
مه‌حاڵه‌ن ئامای عومری ویه‌رده‌
چه‌ حاجه‌ته‌ن ده‌س په‌ی قه‌ڵه‌م به‌روون
یادم نمه‌شی چه‌نیت یاد که‌روون.
مه‌وله‌وی تاوه‌گۆزی

یه‌ره‌روه‌و کۆچوو زینه‌یاد مسته‌فازاده‌ی
دارسه‌یران. مه‌ریوان
28 ئارگاو 1391 ک. ر
17 ژانوییه‌و 2013 م