دوشنبه، بهمن ۰۴، ۱۳۸۹

تراژدی و ئینسانی مه‌عموولی

ئا تراژدیانه‌ که‌ جه‌ ده‌ورانوو ئاروینه‌ منویسیا، فره‌ که‌مێنێ. ئه‌غڵه‌ب پاسه‌ لواینێ په‌یش که‌ ئینه‌ پا ده‌لیله‌ن که‌ قاره‌مانێ جه‌ دلێ ئیمه‌نه‌ که‌مێنێ. و پاسه‌ مزانا به‌ خاتره‌و شه‌کگه‌رایی عێلمیوه،‌ ونی جه‌ ڕه‌گوو باوڕوو ئینسانی تازه‌ینه‌ نه‌مه‌نێنه‌ و ره‌وتی پادزه‌کارانه‌ و ئه‌سپایانه‌یچ نمه‌تاو هێزی په‌نه‌واز فه‌راهه‌م که‌رۆ په‌ی هه‌وک به‌رده‌ی قارامانانه‌ی، په‌ی سه‌روو زینده‌گی. به‌ ده‌لیلێ جۆراوجۆری یا شه‌ئن و پله‌وپایه‌و ئیمه‌ وارته‌ره جه‌ تراژدی مزانا و یا شه‌ئن و پله‌وپایه‌و تراژدی سه‌رته‌ر جه‌ ئیمه‌. دیاره‌ن پی بۆنه‌وه‌ پاسه‌ نه‌تیجه‌ مه‌گێرا که‌ شێوه‌ی تراژیک هینه‌و ده‌ورانوو باستانین و ته‌نیا لایه‌قوو به‌رزه‌مه‌قاما، شاکاو و شاهسواره‌کان. و جه‌ یاگێوه‌یچه‌نه‌ ئی عێباره‌تێ به‌ کار نمه‌به‌را، به‌ ئیشاره‌، یاوگه‌شا هه‌ر ئانه‌نه‌.
به‌ باوڕوو من، ئینسانی مه‌عموولی هه‌ر ئه‌ننه‌ مه‌وزووعێوه‌ ده‌ردوارده‌ن په‌ی تراژدی جه‌ به‌رزته‌رین مه‌فهوومشه‌نه‌/ یاوینکشه‌نه‌ که‌ پادشا ویه‌رده‌کا بیه‌نێ. مه‌شیو ئیتر ئی باوڕه‌ وه‌روو شۆڵه‌و ره‌وان پزشکی تازه‌ینه‌ ڕۆشن بیه‌بۆوه‌. په‌ی ئانه‌یه‌ ره‌وان پزشکی مۆدێڕن، ئا فرمووڵ به‌ندی تازه‌یه‌ - مه‌سه‌ڵه‌ن جه‌ نه‌وعوو گرێ ئودیبی و ئورستینه‌ – مه‌نیه‌و بنه‌ڕه‌توو شیوه‌که‌رده‌یش که‌ جه‌ بنه‌ڕانه سه‌روو بنجه‌و‌ ره‌فتاروو ده‌رباریه‌کاوه‌ ته‌نزیم کریا بێ و دماته‌ر بی به‌ مێسداقێوه‌ په‌ی هه‌ر که‌سی که‌ جه‌ ئاژه‌ی عاتێفی چامنه‌ینه‌ قه‌رارش گێرته‌ بی.
ساده‌ته‌ر واچوو، عه‌مه‌ڵ و که‌رده‌وه‌ی تراژیک به‌ یه‌کسان هه‌م ئینسانی پایه‌به‌رز و هه‌م ئینسانی چیرده‌سی مه‌گێرۆنه‌وه‌ر و ته‌نیا تایبه‌توو که‌سایه‌تییێ ئه‌سیلزادێ نیه‌ن. چوون ئه‌گه‌ر پاسه‌ بۆ فاموو تراژدی په‌ی فره‌ینه‌و خه‌ڵکی ئیمکان یا کریاییش نیه‌ن. نه‌خوازه‌ڵڵا تا بیاو پاگه‌یه‌ که‌ ئادی (تراژدی) فره‌ته‌ر و سه‌رته‌ر جه‌ ئه‌وته‌ر نمایێشه‌کا قه‌در بزانۆ.
بێژگه‌ جه‌ سه‌مه‌ره‌هایه‌/ ئیستێسناهایه‌ که‌ ره‌نگه‌ بانێ و من نه‌زانوونه،‌ گومان مه‌که‌روو که‌ ئینه‌ قاعێده‌یوه‌ گردین که‌ ئیحساسی تراژیک وه‌ختارێو جه‌ ئیمه‌ هۆرمه‌خێزۆ که‌ جه‌ ده‌ورووبه‌رمانه‌ که‌سێو بۆ و ئاماده‌ بۆ ئه‌گه‌ر په‌نه‌واز بی گیانوو وێش بده‌ونه‌ تا چێوێو بازۆوه‌و و یا حێفزش که‌رۆ و ئادیچ ئا شه‌ئن و پله‌وپایه‌نه‌ که‌ ئیحساس مه‌که‌رۆ هه‌نش. جه‌ ئورستێشیوه‌ گێره‌ش تا بیاو به‌ هه‌ملێتی، جه‌ مدئای تا مه‌کبێس، ده‌رگیریوه‌ ئه‌وه‌پوشیا – جه‌ دلێ گردوو ماجه‌راکانه‌- پێوه‌نش هه‌ن به‌ ته‌لاشوو که‌سێوه‌ په‌ی به‌ ده‌س ئارده‌ی یاگێ و راوینی (به‌رحه‌وقوو)) وێش جه‌ جامێعه‌ینه‌. ئیسه‌، گاهه‌س ئا که‌سه‌ که‌سێۆ بۆ که‌ چی په‌یلوای (به‌ر‌حه‌قیه‌) تار نریا بۆ و گاهه‌س که‌سێو بۆ که‌ په‌ی ئه‌وه‌ڵین جاری ، شۆنه‌و به‌ده‌س ئارده‌ی ئا حه‌قیوه‌ بۆ. به‌ هه‌ر حاڵ ئا زامه‌ کاریه‌ که‌ سه‌رچه‌مه‌و هۆرته‌ق یا حادێسه‌ حه‌تمیه‌کان و به‌ جۆرێوه‌ قه‌نچاوپێچ به‌رز بۆنه‌وه‌، زاموو ماڕیای و وڕای شه‌ئن و پله‌وپایه‌ین. و هێزوو راوه‌به‌روو ئادیچ ئا قینێنه‌ که‌ ئا شه‌ئن و پله‌وپایه‌شانه‌ نیان چیروو پایا و گه‌ره‌شێلشا که‌رده‌ن. پی بۆنه‌وه‌ تراژدی نه‌تیجه‌و ئیجباروو گردینوو به‌شه‌رین په‌ی ئیسته‌یوه‌ی یاگێ به‌رحه‌قوو وێش.
ئه‌گه‌ر ته‌لاش جه‌ لاو قاره‌مانه‌که‌یوه‌ ده‌سش په‌نه‌که‌رده‌ بۆ داستانه‌کێ هه‌میشه‌ ئا چێوه‌ که‌ (نه‌قسی تراژیکوو) قاره‌مانه‌که‌ی نامێشه‌ن، ئاشکرا مه‌که‌رۆ. به‌ڵام ئی نه‌قسه‌ ته‌نیا تا‌یبه‌توو که‌سایه‌تیه‌ به‌رز و گه‌وره‌کا نیه‌ن. و ئا چێوه،‌ حه‌تمه‌نیچ، زه‌عف نیه‌ن. نه‌قس یا نۆقته‌ زه‌عفوو شه‌خسیه‌ته‌که‌ی جه‌ واقێعه‌نه‌ چێوێو نیا- نمه‌ونه‌یچ بۆنه‌- بێژگه‌م جه‌ نه‌بیه‌ی ته‌مایێلێوی زاتی ئادی په‌ی‌ پاسیو مه‌نه‌ی و یا ئه‌رامه‌ننه‌یی جه‌ وه‌رانوه‌روو ئا چێوه‌یه‌ که‌ په‌ی شه‌ئنوو وێش، و ئا وێنه‌یه‌ که‌ جه‌ باره‌و په‌یلوای به‌رحه‌قوو وێش هه‌نش و به‌ ته‌هدیدش مزانۆ. ته‌نیا پاسیوه‌کا/ ئه‌رامه‌ننه‌کا، ته‌نیا ئا که‌سانه‌ که‌ ته‌قدیروو وێشا به‌ ئه‌رامه‌ننه‌ییوه‌ قه‌بووڵ مه‌که‌را بێ عه‌یب و نه‌قسێنێ . فره‌ینه‌و ئیمه‌یچ چا ده‌سه‌ینمێ.
وه‌لێکانێ ئارویچ پێسه‌و گرد وه‌ختیوی جه‌ به‌ینوو ئیمه‌نه‌ برێو که‌سێ هه‌نێ که‌ جه‌ وه‌رانوه‌روو ئا چێوانه‌ که‌ بێ ئابڕوو حه‌یسیه‌تشا مه‌که‌را هۆرمێزاوه‌ و جه‌ پرۆسه‌ و ره‌وتوو ئی هه‌رمانێنه‌، که‌ گردوو ئا چێوانه‌ که‌ جه‌ نه‌تیجه‌و ته‌رسی و یا نه‌بیه‌و حه‌ساسیه‌تی و یا به‌ بۆنه‌و نافامیماوه‌ ملما پۆره‌ که‌رده‌ن، جه‌ وه‌راوه‌روو چه‌ماماوه‌ مه‌گنا له‌ره‌و مه‌سه‌نجیا و تاقی مه‌کریاوه‌. ئه‌چی هه‌وک به‌رده‌یه‌و تاقه‌که‌سی، په‌ی سه‌روو رێکینه‌ به‌ زاهێر موحکه‌مه‌کاو ده‌ورووبه‌ریما و ئه‌چی سه‌نجنای موحیتی نه‌واریا‌مانه‌ن که وه‌حشه‌ت و ته‌رسێوه،‌ که‌ کلاسیک شێوه‌ هه‌نه‌ چنی تراژدی، به‌ر مه‌گنۆ و وێش نیشانه‌ مده‌و.‌
مۆهێمته‌ر چانه‌یه‌، جه‌ به‌ چیروو داپه‌رس کێشای ئا چێوانه‌ن که‌ جاران هه‌رگێز نه‌که‌وتێنێ چیروو داپه‌رسێ، ئیمه‌ چێوێ فێر بیمێ. ئی ره‌وته‌ دوور یا سه‌رته‌ر جه‌ شه‌ئنوو ئینسانی مه‌عموولی نیه‌ن. جه‌ شوڕشه‌کاو سه‌راسه‌روو دنیاینه‌، چی سی ساڵه‌ی ویه‌رده‌نه‌، ئینسانی مه‌عموولی که‌ره‌تهاو که‌رت دینامیکوو دلێنی گردوو تراژدیه‌کا جه‌ وێشه‌نه‌ نێشانه‌ش دان و ئه‌رمانانش. پافشاری یا جێڕبیه‌ی سه‌روو روتبه‌ و مه‌قاموو قاره‌مانی تراژیکی، و یا به‌ واته‌یوه‌ته‌ر سه‌روو ئیساله‌توو که‌سایه‌تی ئادی جه‌ واقێعه‌نه‌ چێوێو بێژگه‌م جه‌ چه‌سپیای رواڵه‌تی به‌ به‌رینوو تراژدیوه،‌ نیه‌ن. ئه‌گه‌ر روتبه‌، مه‌قام و ئه‌ساله‌توو که‌سایه‌تی دلێنه‌و/ماهیه‌توو تراژدی بیایا ئه‌شیایا کار یاوایا به‌ ئاگه‌یه‌ که‌ گیرووگرفتوو ئادیشا جه‌ باره‌و روتبه‌ و مه‌قامیوه‌، بیایا به‌ گیروو گرفتی تا‌یبه‌توو تراژدی. به‌ڵام پاسه‌ نیه‌ن. ئینه‌ جه‌ حاڵێوه‌ن به‌ یه‌قین متاوی واچی ئیتر به‌رحه‌ق بیه‌و پادێشاهێوه‌ جه‌ وسته‌ی به‌ر و جه‌ چیروو چنگ به‌رئارده‌ی مه‌مله‌که‌تێوه‌ مه‌ربووت به‌ پادێشایوه‌ته‌ری سه‌رنج و هه‌یه‌جانوو ئیمه‌ هۆرنمه‌خێزنۆ. به‌رداشتوو ئیمه‌ جه‌ باره‌و عه‌داڵه‌تیوه‌ ئا به‌رداشته‌ نیه‌ن که‌ جه‌ زێهنه‌و پادێشاهێوه‌نه‌ بیه‌ن که‌ جه‌ ده‌ورانوو ئیلیزابێتینه‌ ژیوان. ئا چێوه‌ که‌ ئیمه‌ چی نمایێشه‌نه‌ مه‌وزۆ له‌ره‌ که‌یفییه‌تێوه‌ن  ناشی چا ته‌رسه‌ نادیارێ که‌ یۆ یا که‌سێو، تار مه‌نریه‌و، و یا ناشی جه‌ کاره‌سات یا فه‌جێعه‌و جیاوه‌ بیه‌ی چا وێنانه‌ن که‌ جه‌ چه‌نیه‌تی و کێبیه‌و وێما  جه‌باره‌و دنیایوه‌ هه‌نما و یا وه‌شما که‌رده‌ن. ئی ته‌رسێ جه‌ به‌ینوو ئیمه‌نه‌ ئارۆ پێسه‌و هه‌میشه‌ هه‌ر هه‌نه‌. گاهه‌س جه‌ فره‌ی، فره‌ته‌ره‌ بۆ. جه‌ واقێعه‌نه‌ ئانه‌ ئینسانی مه‌عموولین که‌ به‌ راسی و واقێعی ئاشنان پا ته‌رسێ.
ئیسه‌ که‌ قه‌بووڵما که‌رد تراژدی نه‌تیجه‌و ته‌لاشوو ئیجبارێوه‌ن که‌ به‌شه‌ر په‌ی ئیسته‌وه‌ی و گێرته‌ی یاگێ به‌ر‌ حه‌قوو وێش هه‌نش، فوتیایش چی ته‌لاشه‌نه‌ جارده‌روو نا‌حه‌قی و شه‌رێوه‌ن که‌ هه‌ن جه‌ موحیتوو ده‌ورووبه‌ریشه‌نه‌ و رێک ئینه‌نه‌، ئه‌خلاقیه‌ت و ده‌رسوو تراژدی. ئیسته‌یوه‌ی قانوونی ئه‌خلاقی که‌ ئه‌ساسوو رۆشنگه‌ری تراژدین، ئیسته‌یوه‌و چننه‌ که‌مییه‌تێ متافیزیکێ و یا راوینێ زێهنیێ نیه‌ن.
به‌ر حه‌ق بیه‌و تراژدیکی شه‌رتێوه‌نه‌ جه‌ زینده‌گی، ئا شه‌رایه‌ته‌ که‌ شه‌خسیه‌تی ئینسانی متاو چاگه‌نه‌ پیته‌ بده‌ونه‌وه‌ و په‌ی به‌رۆ به‌ دلێنه‌ و ماهیه‌توو وێش. ناحه‌ق بیه‌ی تراژیکی، شه‌رایه‌تێوه‌ن که‌ ئه‌وه‌مدرنه‌رۆ ئینسانین و ئادی چا راینه‌ که‌ که‌یله‌ن جه‌ عشق و غه‌ریزه‌ش، جه‌ را به‌ده‌ر مه‌که‌رۆ. تراژدی رۆشنگه‌ری مه‌که‌رۆ – و مه‌شیۆ بکه‌رۆچ- و چی رۆشنگه‌رینه‌ هه‌نگووسه‌و شایه‌تی وێش مه‌گێرۆ نیشانێ ڕۆه‌ ئا که‌سانه‌ که‌ دژمه‌نوو ئازادی به‌شه‌رینێ. که‌یفیه‌توو که‌ماڵ به‌خشوو تراژدی هه‌ن چا هه‌وکێنه‌ که‌ په‌ی به‌ده‌س ئارده‌ی ئازادی روه‌ مه‌ده‌و. خسڵه‌توو ته‌رس هۆرخزنوو تراژدی هه‌ن چانه‌ینه‌ که‌ موحیتی مدراو بێ جمووجۆڵی مه‌گێرۆ چیروو داپه‌رسێ ئینقلابیێ. ئینه‌ کارێوه‌ن که‌ به‌ هیچ جۆرێوه وه‌روو‌ ئینسانی مه‌عموولیشا نه‌گیرته‌ن په‌ی یاوای پا ئه‌ندیشه‌ و که‌رده‌وانه‌.
جه‌ وه‌روو شۆڵه‌و ئی راوینیوه‌ گاهه‌س بکریه‌و نه‌بیه‌و تراژدی جه‌ ده‌ورانوو وێمانه‌ تا راده‌یوه‌ چانه‌یه‌ بزانمێ که‌ ئه‌ده‌بیاتی مودێڕن روه‌ش که‌ردێنه‌ روه‌ په‌یلوای ره‌وانکاوانه‌ی په‌تی و جامێعه‌شناسانه‌ی په‌تی جه‌باره‌و زینده‌گیوه‌. ئه‌گه‌ر گردوو بێچاره‌گی ئیمه‌ به‌ خاتره‌و مێڕیایی شه‌ئنوو ئیمه‌، پێوابیه و په‌روه‌رده‌ نه‌فسوو ئیمه‌ بۆ، چا حا‌ڵه‌ته‌نه‌ هه‌ر عه‌مه‌ڵێوه‌ ئاشکرا محاڵه‌ن تا بیاو به‌ عه‌مه‌ڵ و که‌رده‌وه‌ی قاره‌مانانه‌. جه‌ بارێوته‌ر، ئه‌گه‌ر جامێعه‌ به‌ ته‌نیایی وه‌رپه‌رسوو گره‌کاو زینده‌گی ئیمه‌ بۆ، چا ئاژه‌نه‌ قاره‌مانوو نمایێشه‌که‌ی، زه‌رووره‌ته‌ن ئه‌ننه‌ پاک و بێ خه‌تان که‌ به‌ ناچاری نمه‌تاوی ئیژایی ئادی به‌ عێنوانوو شه‌خسیه‌تێوه‌ زینه‌ی قه‌بووڵ بکه‌رمێ. جه‌ هیچکام چا په‌یلوایانه‌و سه‌ریوه‌،‌ تراژدی شکڵ نمه‌گێرۆ. ده‌لیلش فره‌ ساده‌ن. په‌ی ئانه‌یه‌ هیچکامشا مه‌فهوومێوه‌ موته‌عادڵ نمه‌دا به‌ده‌س. فره‌ته‌ر جه‌ هه‌ر چێوێوته‌ر تراژدی په‌نه‌وازش هه‌ن که‌ نویسه‌ر ئه‌هه‌میه‌توو عێله‌ت و مه‌علوولی به‌ رێکته‌رین شێوه‌ بفامۆ.
وه‌ختێو نویسه‌ر مه‌ته‌رسۆ که‌ هه‌رچی چێوه‌ن به‌ شێویه‌ ئاڵووچیایی گێرۆ چیروو داپه‌رسێ. وه‌ختێو به‌ هه‌ر جۆره‌ رێکینه‌، عاده‌ت و ره‌سموو رسووما پاسه‌ مه‌دیا که‌ گوایا په‌ی هه‌میشه‌ی سابتێنێ و  نه‌مه‌کریه‌و وه‌رشا بگێرێ، ئیتر تراژدی بیه‌یش نیه‌ن. جه‌ په‌یلوای تراژیکینه‌ ته‌نیا هه‌سارێ سابته‌ که‌ بیه‌یش هه‌ن نیازوو ئینسانین په‌ی ته‌حه‌قوق به‌خشای کامڵوو وێش. جا هه‌ر چێوێو که‌ زات و ته‌بێعه‌توو ئادی په‌رچین ‌که‌رۆ و ‌وزۆشه‌ره‌ واری، هه‌ر چێوێو که‌ بۆ شیاو ئانه‌یه‌ هه‌ن هه‌وکه‌ کریه‌و سه‌رش و بسه‌نجیه‌و تاقی بکریه‌وه‌. ئه‌ڵبه‌ت ئینه‌ پا مانا نیه‌ن که‌ تراژدی مه‌شیۆ جارده‌ر یا مواعێزه‌که‌روو، ئینقێلابی بۆ.
یونانیه‌کا تاوێنێ به‌ عه‌مه‌ڵ یا که‌رده‌وه‌یه‌ که‌ سه‌رچه‌مه‌ش ئاسمان بێ، راکاروو وێشا بسه‌نجناو واوه‌ی‌ بگێڵاوه‌ په‌ی ته‌ئید و ته‌سبیتوو دووباره‌ی به‌ر‌حه‌ق بیه‌و قانوونه‌کاشا. یه‌عقووب تاوێنه‌ روه‌ که‌رۆ به‌ره‌گاو خودای و داواو حه‌قوو وێش که‌رۆ و ئاخرسه‌ر سه‌ره‌و ته‌عزیمی بنامنۆره‌. ئه‌مما چی تراژدیانه‌ هه‌میشه‌ له‌حه‌زاتێو هه‌نێ که‌ هه‌رچی چێوه‌ن ئاڵووچیانه‌ره‌ و هیچ چێوێو په‌سه‌ن کریا نیه‌ن و چی جبهه‌گیرینه‌ و مدرای جه‌ وه‌رانوه‌روو دنیایوه‌ و یا په‌شت که‌رده‌ی چه‌نش، ده‌قێقه‌ن جه‌ ره‌وتوو ئی که‌رده‌وه‌ینه‌ن که‌ شه‌خسیه‌ت (گه‌وره‌) مه‌ونه‌. یانی میاوۆ پا پله‌وپایه‌ که‌ جه‌ زێهنه‌و ئیمه‌نه‌ به‌ غه‌ڵه‌ت ته‌نیا به‌ گه‌وره‌زاده‌کا و ده‌رباریه‌کا ئیختێساس دریان و یا تایبه‌توو ئه‌یشایشا زانان. مه‌عموولیته‌رین ئینسانه‌کایچ مه‌تاوا ده‌س پێوا که‌را پا به‌رزه‌ فڕیه‌ به‌ شه‌رتێوه‌ هه‌رکه‌س به‌ پاو ئانه‌یه‌ حازر بۆ گرد چێووو وێش جه‌ سه‌رهۆردای و شه‌ره‌نه‌ په‌ی موحکه‌م که‌رده‌ی یاگێ به‌رحه‌قوو وێش جه‌ دنیاینه‌ بده‌ونه‌و فه‌دا بکه‌رۆ.
 به‌ردا‌شتێوه‌ غه‌ڵه‌ت جه‌ تراژدی وجوودش هه‌ن که‌ جه‌ فره‌یێ جه‌ نه‌قده‌کانه‌ و جه‌ فره‌یێ باسه‌کانه‌، هه‌م چنی نویسه‌ره‌کا و هه‌م چنی وانه‌ره‌کا هه‌وکه‌شا ئاوردێنه‌ سه‌رم. و ئادێچ ئا په‌یلوا و راوینه‌نه‌ که‌ تراژدی ناشی جه‌ زه‌رووره‌تێوه‌ن که‌ پێوه‌نش هه‌ن به‌ سیاووینیوه‌‌‌. حه‌تا فه‌رهه‌نگ نامه‌کایچ جه‌ باره‌و ئی واچێوه‌ فره‌ته‌ر جه‌ ئینه‌یه‌ نماچا که‌: تراژدی داستانێوه‌نه‌ که‌ سه‌رئه‌نجامش خه‌م هۆرزن و ماته‌مباره‌ن. ئی راوینه‌ پاسه‌ یاگێ وێش گێرته‌ن که‌ ته‌قریبه‌ن چی ئیدێعای وێمه‌نه‌ شه‌ک مه‌که‌روو که‌: تراژدی جه‌ حه‌قێقه‌ته‌نه‌، فره‌ته‌ر جه‌ کومێدی ده‌لاله‌ت مه‌که‌رۆ به‌ وه‌شبینی نویسه‌ری و نه‌تیجه‌و دمایینوو ئادی مه‌شیۆ پته‌وکه‌رۆ رۆشنته‌رین په‌یلواکاو که‌سیوی با که‌ چه‌مداروو نه‌وعوو به‌شه‌رین. پی ده‌لیله‌، ئه‌گه‌ر به‌یانوو ئی نوکتێ درۆس بۆ که‌ قاره‌مان ته‌لاشش‌ مه‌شیو فره‌ لایانه ‌و دوور بۆ جه‌ پادزه‌کاری، تراژدی خودبه‌خود/ وێ به‌ وێ حه‌ز و مه‌یلوو نه‌فوتیایی به‌شه‌ری په‌ی ده‌س پێواکه‌رده‌ی به‌ ئینسانیه‌تیش نیشانه‌ مه‌ده‌و.
 ئیمکانوو پیرووزی و سه‌رکه‌وته‌یی مه‌شیو جه‌ تراژدینه‌ بۆ. یاگێوه‌نه‌ خه‌م و ماته‌م حوکم مه‌که‌رۆ. یاگێوه‌نه‌ سه‌رئه‌نجام خه‌م ته‌ماشاگه‌ری مه‌گێرۆره،‌ که‌ شه‌خسیه‌ته‌که‌ په‌ی شه‌رێوه‌ هۆرێیسته‌نوه‌، که‌ ئیمکانوو سه‌رکه‌وته‌ییش نیه‌ن چه‌نه‌. نمایێش ئاوه‌خته‌ خه‌‌مبار بۆنه‌ که‌ قاره‌مانه‌که‌ش به‌ بۆنه‌و هه‌وله‌قیوه‌ و بێ ئاوه‌زیوه‌، نه‌بیه‌و حه‌ساسیه‌تی و یا به‌ خاتره‌و گردوو ئا شه‌خسیه‌تیوه‌ که‌ مه‌رمانۆش نمه‌تاو چنی نیرووهایه‌ فره‌ سه‌رته‌ری ده‌رگیر بۆنه‌.
ماته‌م جه‌ حه‌قێقه‌ته‌نه‌ شێوه‌و سیاووینه‌کان. ئینه‌ جه‌ حاڵێوه‌ن که‌ تراژدی چنی وێش ته‌عادوڵیو فه‌ره‌حبه‌خشش هه‌ن جه‌ به‌ینوو کریایی و نه‌کریایینه‌. و نوکتێ سه‌ره‌سڕمه‌نه‌ و فێرکه‌ره‌ ئانه‌نه‌ که‌ ئا نمایێشانه‌ که‌ په‌ی قرنها قه‌رنێ یاگێ ئیحتێرام و حورمه‌توو ئیمه‌ بیه‌نێ و هه‌نێ، تراژدیێ بیه‌نێ. دلێ ئانیشانه‌ و ته‌نیا چاگه‌نه‌ن که‌ باوڕ ( ئه‌گه‌ر گه‌ره‌کتانه‌ واچدی وه‌شبینانه‌) به‌ ئیمکانوو سه‌رکه‌وته‌و به‌شه‌ری هه‌ن. فکر مه‌که‌روو وه‌ختوو ئانه‌یه‌ یاوان ئیسه‌ که‌ پادشایه‌ما نیه‌ن، ئی تووله‌ ڕا رۆشنێ جه‌ تاریخوو ویه‌رده‌یمانه‌ گێرمێ وه‌ر و ئادی تا یاوای به‌ ته‌نیا نوقتێوه‌ که‌ جه‌ زه‌مانه‌و ئیمه‌نه‌ ئیمکانش هه‌ن – یانی دڵ و ڕۆحوو ئینسانی مته‌وه‌سێتی(ئینسانی مه‌عموولی) – وێڵ نه‌که‌رمێ و هه‌ر شۆنیشوه‌ بیمی.
به‌ راوینوو من جیاوازی ئه‌ساسی جه‌ به‌ینوو تراژدی و خه‌م یا ماته‌مینه‌ ئینه‌نه‌ که‌ تراژدی نه‌ ته‌نیا خه‌م، هامده‌ردی، یه‌کسانوازی و حه‌تا ته‌رسی جه‌ دلێ ئیمه‌نه‌ هۆرمه‌خێزنۆ به‌ڵکوو چه‌پوانه‌و ماته‌می، تراژدی ئاگاهی و رۆشنگه‌ری مارۆ  ته‌کوو وێش. وه‌لێ جه‌ رۆشنگه‌ریه‌؟ جه‌ پانته‌رین مه‌فهوومشه‌نه‌ ئاگاهی شێوه‌و دروس ژیوای جه‌ دنیانه‌. ئیمه‌ مه‌شیۆ وه‌ختێو نمایێشێوه‌ تراژدی مه‌وینمێ و جه‌ ساڵۆنه‌کێنه‌ مه‌یمێ به‌ر یاوایبیمی پا ئاگاهیه‌ که‌ به‌شه‌ر به‌ خاتره‌و ته‌لاشیش و ئاچێوانه‌ که‌ گه‌ره‌کێشه‌نێ مه‌تاونه‌ سه‌روو ئی گرۆڵیه‌ خاکیێوه‌ وێش شکووفا و په‌رسه‌مه‌ر بکه‌رۆ.
تراژدی جه‌ یه‌ک که‌لامه‌نه‌ وێنه‌یوه‌ن موته‌عادڵ جه‌ به‌شه‌ری، که‌ په‌ی یاوای به‌ شادی هه‌ن دلێ شه‌ڕینه‌. ده‌لیلوو ئانه‌یه‌ که‌ په‌ی تراژدیه‌کا فره‌ته‌ری حورمه‌ت قائیلێنمێ ئانه‌نه‌ که‌ وه‌زعیه‌توو ئیمه‌ به‌ ڕاسته‌رین و باشته‌رین شێوه‌ نیشانه‌ مدا. پی بۆنه‌وه‌ نمه‌ونه‌ نمایێشهایێته‌ری چنی تراژدی به‌ ئیشتیبا گێرمێ و ئادی وردیوه‌ که‌رمێ. چوون تراژدی کامڵته‌رین وه‌سیڵه‌ێوه‌ن که‌ به‌ یاردی ئادی مه‌تاومێ نیشانه‌ بده‌یمێ که‌ کێنمێ و چێشێنمێ و مه‌شیۆ چێشێ بیمێ و یا ته‌ڵاش بکه‌رمێ بیمێ به‌چێش.

********************
تراژدی: که‌لیمێوه‌ فه‌رانسه‌ویه‌نه‌ که‌ ڕێخه‌که‌ش مه‌گێڵۆوه‌ په‌ی زوانی یوونانی. جه‌ ئه‌وه‌ڵوه‌ تراژدی به‌شێوه‌ جه‌  مه‌را‌سمێوی مه‌زهه‌بی یونانیه‌کا بیه‌ن.‌ دماته‌ر باری مانایی قووڵش گێرته‌ن. به‌ کۆڵی متاوی واچی تراژدی:‌ ئه‌سه‌رێوه‌ نمایێشین (نمایێشنامه‌، فیلمنامه‌) که‌ جه‌ دلێشه‌نه‌، ته‌زاد و ته‌لاشوو قاره‌مان یا قاره‌مانه‌کا به‌ شێوه‌یوه‌ چارنه‌کریا، سه‌رئه‌نجامێوه‌ ده‌ردگران و خه‌مبار پێوا مه‌که‌را. هۆرته‌ق یا روه‌دایه‌ فره‌ خه‌مبار. تا‌زیه‌باری.
تراژیک: مه‌ربووت به‌ تراژدی، ئاژه‌ یا حاڵه‌تی تراژدیوار، فه‌ر خه‌مبار.

سه‌رچه‌مه‌: تراژدی و انسان معمولی/ ماهیت تراژدی چیست؟، آرتور میلر، ترجمه‌: حسن ملکی، بر گرفته‌ از کتاب به‌نگار، به‌ کوشش علی دهباشی، انتشارات به‌نگار. تهران.

واچه‌نامه‌ی هۆرامی:
پادزه‌کار: محافظه‌کار *** ئه‌سپایی: محتاط *** شۆڵه: پرتو، شعله‌ *** مێسداق: ئا چێوه‌ که‌ قسێوه‌ جه‌ باره‌شوه‌ درۆسه‌ بۆ، گواه‌ *** نه‌قس: عیب، ایراد *** پاسیو: منفعل *** ئه‌رامه‌ننه‌: منفعل *** هه‌وکه‌: حمله‌، یورش *** ئاڵووچیایی: آویزان، معلق *** به‌رزه‌ فڕی : جایگاه‌ بلند، تعالی *** کریایی و نه‌کریایی: ممکن و ناممکن *** ماته‌م: اندوه‌، غم، حزن، شیون.

شنبه، دی ۲۵، ۱۳۸۹

وه‌ره‌ی وه‌رته‌سکه‌و زوانی (فه‌قروو زوانی)

یه‌کشه‌مه‌ ڕۆیه‌ که‌ دلێ ئوتووبووسینه‌ بێنا پیایێوه‌‌ که‌ عه‌مرش به‌ ئاخر و ئوخروو میانساڵی دێ چه‌موه‌ خه‌ریک بێ داستانێوه‌ بێتامه‌ تاریف که‌رێ و کورنای کورنێوه‌. داستانه‌کێش ئه‌چا داستانانه‌ بێ که‌ شونگێرته‌یشا سه‌خته‌ن. حه‌تا ئه‌گه‌ر راسه‌وراس په‌ی وێتا تاریفێش که‌را و بکورناشوه‌. من هه‌رچه‌ند گوشم نه‌گێرته‌بێ په‌ی دلێگیر یا مه‌وزووعه‌که‌یش به‌ڵام مووچێرکێوه‌ جه‌ قینێ ئاما دلێ ده‌روونیمه‌ره‌. ئا چێوه‌ که‌ قینه‌و منش هورێزنا ئا قسانه‌ نه‌بێنێ که‌ ئاد که‌رێشا به‌ڵکوو چه‌نیه‌تی واته‌که‌یشا بێ. یانی ئانه‌ که‌ چه‌نی قسێ که‌رێ و چه‌نی واچه‌کا ئارێ سه‌روو زوانی و به‌یانشا که‌رێ.
زوانی چێکی ڕوه‌ش که‌ردێنه‌ ڕوه‌ فوتیایی. هه‌ر لایه‌ش گیرینه‌ ڕۆ به‌ ڕۆ خراوته‌ر بۆنه‌. خه‌زانه‌و واچه‌کاش فه‌قیرته‌ر و وه‌رته‌سکته‌ر بیه‌ن و بێژگه‌ جه‌ برێو ئیستێعارێ ئه‌وه‌مه‌نێ که‌ ئیتر که‌مکه‌س هه‌ن  ئانیشایچه‌ به‌ عێنوانوو ئیستێعاره‌ی به‌ یاگێ بارۆ، سه‌رزینه‌یی وێش جه‌ ده‌س دان. زوانی ده‌مواچوو چێکی فره‌تر جه‌ زوانی دماکه‌وته‌و ڕۆنامه‌نویسه‌کا مشۆنه‌ په‌ی ئانه‌یه‌ که‌ جه‌ دلێ مه‌حدووده‌ و ده‌سه‌واتیلێ و عێباره‌تهایه‌ جه‌ وه‌ڵ وه‌شکریا، هه‌رمانه‌ مه‌که‌رۆ و یا مه‌چه‌رخیه‌وه‌.
 مه‌ردم که‌لیمه‌کا مه‌ژاواو و مه‌تفناوه‌. – ئا عێباره‌ته‌ سامناکانه‌ که‌ پێسه‌و ته‌وه‌ناشا سه‌ر ئامان- ئادیچ به‌ چه‌ په‌له‌ په‌لێوه‌. په‌ی ئانه‌یه‌ ناوێ ئاگا و (به‌هه‌قه‌تی) ئیحساس مه‌که‌را وه‌رده‌نگ به‌ هه‌ر جورێ بۆنه‌ میاوانه‌ جه‌ قسه‌کاشا و توفیرش نیه‌ن. چوون ئا چێوه‌ که‌ ماچانه‌ش هیچ مانایه‌ش نیه‌نه‌ و قسێ مفتێنێ.
بێگومان متاوی په‌ی ئی دماکه‌وته‌یی و دمالوایی زوانی ده‌مواچی، ده‌لیلێ فرێ بێزمێوه‌ که‌ ڕێخه‌و گردیشا هه‌ن جه‌ ته‌وسێعه‌نه‌ و واریایی و سه‌رلوای ته‌مه‌دون یا شارستانیه‌تینه‌. رێکینه‌ یا ساختاروو ئیجتێماعی ئیمه‌ ڕۆ به‌ ڕۆ پێچ و پێچته‌ر بونه‌و ساختاروو زانایی و ئاگایی ئیمه‌یچ پاسه‌ موازۆ که‌ هه‌رمانه‌کا فره‌ته‌ر مێکانیکیته‌ر و وێراوه‌به‌رته‌رێ بانێ. ئینه‌ پا مانان که‌ زوانوو ئیمه‌یچ ڕۆ به‌ ڕۆ مێکانیکیته‌ر و وێراوه‌به‌رته‌ر بۆنه‌. فره‌یێ جه‌ مه‌ردمی جه‌ هه‌رمانه‌کاو وێشانه چنی شێوێوه‌ ‌ وه‌رته‌سک کریا‌ جه‌ واقێعیه‌تی رووبه‌روێ بانێ. پا بۆنه‌و که‌ دنیاکێشا وردی و وردیته‌ره‌ مه‌ونه‌وه‌، شۆنیشه‌ره‌ زوانه‌که‌یچشا کزوڵ گنۆنه‌و روه‌ به‌ فوتیایی ملونه‌.
هه‌رپاسه‌ که‌ ژیوایما بۆ به‌ ژیوایه‌ دیوانی و ئیداری، زوانه‌که‌یچما بۆ به‌ زوانیه‌ بوورکراتیک. جیا چینه‌یه‌ ئیمه‌ هه‌نمێ چیروو موحاسيڕه‌و یاونه‌ره‌ جه‌معیه‌کانه‌ که‌ کێبیه‌ یا هویه‌تیه‌  ئینسانیشا  نیه‌ن و بێرۆحێنی و ده‌نگی هێڕنشا گوشێماشا که‌ڕ که‌ردێنێ. یاونه‌رهایه‌ که‌ سه‌رشاوه‌ زوانێوه‌ ده‌مواچی وه‌رته‌سک و شپرز حاکێمه‌ن. ئایا ئا زوانه‌ که‌ ئیمه‌ جه‌ قسه‌که‌رده‌ی روانه‌مانه‌ به‌کارش به‌رمێ و هه‌رمانه‌ش په‌نه‌که‌رمێ متاوۆ جه‌ ئاسیبوو ئی چێوانه‌ وێش دوور بگێرۆ؟
ئی ده‌لیلانه‌ هه‌ر چننه‌ په‌ی دمالوایی و فوتیایی زوانی موهێمێنێ به‌ڵام جه‌ وه‌رانوه‌روو دیارده‌یوه‌نه‌ که‌ خاسوو ئی وه‌خت و یاگێنه‌ قابێلوو ئانه‌ی هه‌نێ که‌ چه‌نه‌شا بوگزه‌ریه‌یمێ: ئیمه‌ جه‌ ده‌ورانێوه‌نه‌ مه‌ژیومێ که‌ هاڵیوه‌ بیه‌ن جه‌ فه‌رهه‌نگی. مه‌نزوورم ته‌نیا ئی واقعیه‌ته‌ نیه‌ن که‌ کتێبخانه‌کا بیه‌نێ به‌ ئه‌شخاڵ، مه‌جه‌له‌کا هه‌رچی روێنێ بینیای بینیا، و یا تاریخنویسه‌کا هه‌رمانه‌شا بیه‌نه‌ به‌ هه‌رمانه‌ی ده‌سیه‌، و یا هونه‌رمه‌نده‌ مێلیه‌کا ئیجازه‌و په‌خشوه‌ که‌رده‌و ئه‌سه‌ره‌کاشا نیه‌ن و یا ئانه‌ که‌ بتاوا نیشانه‌شا با، و یا فیلسووفه‌کا جه‌ سه‌روو هه‌رمانێوه‌ لا بریاینێ و ئینسانهایه‌ بێزار جه‌ هونه‌ر و ئه‌ده‌بی بیه‌نێ به‌ راوه‌به‌ر و وه‌رپه‌رسوو ته‌ئاتره‌کا وڵاوکه‌ره‌وه‌کا. من هه‌نا ویروو فه‌رهه‌نگینه‌ ئادیچ جه‌ پانته‌رین ماناشه‌نه‌. فه‌رهه‌نگ به‌ ماناو شیره‌و سونه‌ته‌کا، حقوقوو به‌شه‌ری و ئازادیه‌کا. فه‌رهه‌نگێوه‌ که‌ سیاسه‌تیچ مه‌گێرۆنه‌وه‌ر و سیاسه‌تێوه‌ که‌ حقوقوو به‌شه‌ری مه‌گێرۆنه‌وه‌ر. شامڵوو حه‌قوو گرد که‌سی په‌ی ژیوایه‌ بێ ده‌ردیسه‌رانه‌ی جه‌ خه‌ڵوه‌توو وێشانه‌. شامڵوو ئانایه‌ که‌ هه‌ر که‌س باوڕ و ئه‌قیده‌و وێش بۆ و هه‌رپاسه‌ حه‌قوو وه‌رگیریکه‌رده‌ی جه‌ وێشاوه‌، ئاوه‌خته‌ که‌ هه‌وکه‌ مه‌کریه‌و سه‌رشا. مه‌نزوورم فه‌رهه‌نگێوه‌ن که‌ بیه‌ن به‌ به‌شێوه‌ جه‌ ئاداب و روسووموو خه‌ڵکی. حه‌قوو ئیحترامنیایره‌ په‌ی ڕیشچه‌رما و گه‌وره‌کاو تایفه‌ی و حه‌قوو مه‌رزنایره‌و نیایره‌و زاناکا و گه‌و‌ره‌کاو قه‌ومی جه‌ یاگه‌ به‌ده‌ردوارده‌کانه‌و هه‌رمانه‌ موهێمه‌کانه‌. و هه‌رپاسه‌ حه‌قوو ئه‌سپه‌رده‌که‌رده‌ی مه‌رده‌کا به‌ پاو ره‌سم و ئایینوو هه‌ر ده‌سێوه‌‌ یا قه‌ومێوه‌. و حه‌قوو ئاماوه‌ی جووابی سه‌روو بێ حورمه‌تی په‌نه‌که‌رده‌ی به‌ قه‌وره‌و مه‌رده‌کا و یا ویه‌رینه‌کا. من ئاجۆره‌ فه‌رهه‌نگیه‌ ماچوو که‌ ئیلهام به‌خشوو جورێوه‌ جه‌ ئاگاهین که‌ هه‌ن چنی واریایی و رازداربیه‌و دنیاینه‌. ئا فه‌رهه‌نگه‌ که‌ هانده‌روو ئا عاده‌تینه‌ که‌ په‌رسمێ و جواوه‌کاما وزمێ وه‌روو قسه‌و باسی.
ئیمه‌ ئارۆ سه‌رچه‌مه‌هایه‌ هامبه‌ش و زوانیه‌ هامبه‌شما نیه‌ن، سه‌رچه‌مه‌هایێوه‌ هامبه‌ش په‌ی ئینسانی که‌رده‌ی دنیای. ئینسان به‌ بۆنه‌و ته‌بێعه‌تیشوه‌ په‌رسای په‌رسۆنه‌. جه‌ خوداکاش سوئاله‌ مه‌که‌رۆ. جه‌ ده‌سه‌ڵاتداره‌کاش که‌ حوکم مه‌که‌را ملشه‌ره‌و جه‌ ره‌فێقه‌کاش سوئاله‌ مه‌که‌رۆ و جه‌ وێش. وه‌ختێو سوئاله‌ مه‌که‌رۆ، چه‌مه‌راو جواوین. مه‌سه‌ڵه‌ن ئینسان مه‌تاو په‌رسۆنه‌: ئایا ئه‌بزاره‌ ته‌وه‌نینه‌کا متاوا وه‌رگی بکوشانێ؟ جه‌ درێژایی تاریخوو په‌رسایی و جواودایینه‌ ئینسان یاوان پا  پله‌و پایه‌ که‌ جواوهایه‌ جیاوازێ بژنه‌ۆنه‌. ئینسان حه‌تا متاوۆ جواوێ مانادارێ ئه‌چیمنێ بزانۆنه‌: ئه‌بزاره‌که‌و تۆ متاوۆ وه‌رگی بوکشۆنه‌ به‌ شه‌رتێوه‌ که‌ په‌نج ساڵێ چاوه‌ڵته‌ر جه‌ شیتینایه‌تی(ئیعتێداڵ) شه‌ووو ڕوینه‌ جه‌ به‌ره‌گاو وه‌ره‌تاوینه‌ سه‌ره‌ت نامنابۆره‌. به‌ڵام ئه‌گه‌ر جواوێوه‌ که‌ گه‌ره‌کته‌ن قانێعت بکه‌رۆ ئانه‌ بۆ که‌ ئه‌بزاره‌که‌و تۆ ئه‌سڵه‌ن ته‌وه‌نین نیه‌ن ، چێش؟ و یا ئه‌بزاره‌که‌ت ئه‌سڵه‌ن ئه‌بزار نیه‌ن، چێش؟ و یا ئه‌گه‌ر ته‌وه‌نوارانت که‌را به‌ بۆنه‌و ئانه‌یوه‌ که‌ سوجده‌ت به‌رده‌ن په‌ی وێره‌گای و سوجده‌ت نه‌به‌رده‌ن په‌ی وه‌رکه‌وته‌ی ڕۆجیاری، چێش؟
 مه‌ردم پا ده‌لیله‌ جه‌ په‌رسای نمه‌مدرۆوه‌ که‌ ئا جواوانه‌ که‌ مه‌گێرۆوه‌ قه‌ره‌ت یا نادرۆسێنێ به‌ڵکوو ته‌نیا ئاوه‌خته‌ جه‌ په‌رسای ده‌س هۆرمه‌گێرۆ که‌ جواوه‌کا هیچ ره‌بتێوه‌شا به‌ سوئاله‌کاشاوه‌ نه‌بانێ. و یا جواوه‌کاش گێجکه‌ر، سڕوز، قاتی پاتی و بێ ماناو سه‌رشێونه‌رێ بانێ. و یا به‌ تایبه‌ت وه‌ختیه‌ که‌ ته‌هدید یا ته‌رسنای دلێ جواوه‌کانه‌ بۆ. په‌رسای به‌رده‌وام په‌ی یاوای به‌ جواو‌ین و ئا که‌سه‌ که‌ ویر نمه‌که‌رۆوه‌ قسێچ نمه‌که‌رۆ و ته‌نیا ده‌نگ یا سه‌وایه‌ چه‌نه‌ش به‌رمه‌ینه‌.
جه‌ هه‌ریاگێوه‌نه‌ که‌ فه‌رهه‌نگ هێشتا نه‌مه‌رده‌ن، فه‌زایه‌ وه‌رپان  په‌ی به‌رقه‌رار که‌رده‌و پێوه‌نی دوه‌ته‌ره‌فه‌ی بیه‌یش هه‌ن. مه‌ردم جه‌ وێش مه‌په‌رسۆنه‌ ئایا خودا، ئازادی و یا رێکی قانوونمه‌ن بیه‌یش هه‌ن یا نه‌؟ ئه‌یشا که‌رده‌وه‌ و ره‌فتاروو وێشا و هه‌رپاسه‌ که‌رده‌وه‌و ده‌سه‌ڵاتداره‌کاشا مه‌سه‌نجنا و مه‌گیراشا رێکوو یویره‌. ئی سوئالانه‌ ئه‌غڵه‌ب باعێسوو جیایی و چننه‌ ده‌سه‌یی بانێ به‌ڵام جه‌ عه‌ینوو حاڵیچه‌نه‌ مه‌ردمی جه‌ جامێعه‌یوه‌ گه‌وره‌ی ئینسانینه‌‌ که‌ هێشتا په‌نه‌وازیش هه‌ن به‌ زوانی به‌ عێنوانوو وه‌سیله‌یوه‌ په‌ی ئه‌وه‌مه‌نه‌و ئیرتێباتی به‌رده‌وامی، یۆگێرته‌و موته‌حێد مه‌که‌رۆ و مه‌بینۆشا به‌یۆوه‌.
هه‌ریاگێوه‌نه‌ که‌ فه‌رهه‌نگ مه‌کوشیه‌ونه‌ و یا مه‌کوشانه‌ش، جامێعه‌ی ئینسانی مرای مرۆنه‌ و ته‌کشه‌نه‌ زوانه‌که‌یچش مرۆنه‌. به‌ هه‌ر سووره‌ت، ئینه‌ په‌یاموو تاریخوو ئارۆ ئیمه‌ن که‌ په‌ر بیه‌ن جه‌ سه‌رکووبی فه‌رهه‌نگی و گیانکه‌نشتوو جامێعه‌ی مێللی و زوانوو ئی جامێعه‌یه‌!

سه‌رنج و دمانویسیا:
ئیوان کلیما نویسه‌رێوی خه‌ڵکوو کشوه‌روو چێکین جه‌ ئورووپای دلێڕاسه‌ینه‌. ئیوان کلیما چنی میلان کوندرای دوێ نویسه‌رێ گه‌وره‌و ئا وه‌ڵاتینێ.
چی کتێبه‌یه،‌ دوێ هۆرگێڵیای  به‌‌ زوانوو فارسی هه‌نێ بازاره‌نه‌‌. په‌ی ئی مه‌تڵه‌به‌یه‌ ئیمه‌ هینه‌که‌و خه‌شایار دیهیمی- ما به‌ خاس زانا و گێرتما به‌ بنه‌ره‌ت چوون هۆرگێڵنه‌ره‌که‌ش باسابێقه‌ته‌ره‌ن و هه‌میچ مه‌فهوومه‌کاش خاسته‌ر یاوناینێ. ته‌رجومه‌که‌‌و پووریاوه‌ریێ جه‌ برێ یاگانه‌ خاس نیه‌ن.

سه‌رچه‌مه‌:
(روح پراگ)، ئیوان کلیما، هۆرگێڵنای: خه‌شایار دیهیمی، نه‌شروو نه‌ی. تاران.1388ڕۆجیاری.
(روح پراگ)، ئیوان کلیما، هۆرگێڵنای: فرووغ پووریاوه‌ری، نه‌شروو آگاه‌ ی. تاران. 1387 ڕۆجیاری.

واچه‌نامه‌ی هۆرامی:
وه‌ره‌: محدوده‌، مسیر، *** وه‌رته‌سک: محدوده‌ کم، کم پهنا، محدودیت، دلێگیر: محتوا *** مووچێرک: له‌رزه‌، *** ئیستێعاره‌: که‌رده‌وه‌ یا ره‌توو به‌ کار به‌رده‌ی نامێوه‌ به‌ یاگێ نامێوه‌ته‌ر به‌ بۆنه‌و ئه‌وه‌شیه‌یشا. *** سه‌رزینه‌یی: شادابی *** ده‌مواچ: شفاهی *** ده‌سه‌واتیلێ: دسته‌ واژه‌ *** وه‌رده‌نگ: مخاطب *** شیره: چکیده‌ *** رێکینه‌: نظام *** موازۆ: می طلبد *** وێراوه‌به‌ر: خودکار، اتوماتیک *** کزوڵ: ضعیف *** یاونه‌ر: رسانه‌ *** وه‌رگیری: دفاع *** هانده‌ر : تشویق کننده‌ *** شیتینایی: اعتدال ***په‌نه‌واز: نیاز، لازم.

شنبه، دی ۱۸، ۱۳۸۹

نان و شه‌راو

وه‌ڵنویسیا:
ئی مه‌تڵه‌به‌یه‌ پێشکه‌ش مه‌که‌روو پا ئینسانه‌ ویربه‌رزوو وه‌شه‌ویسه‌یه‌ (په‌نه‌واز نیه‌ن چیگه‌نه‌ نامێش به‌روو.) که‌ هه‌رچه‌ند ئاد پێسه‌و فره‌ که‌س به‌ زاهێر باسه‌واد و ڕۆشنویری هۆرامی زوانی، مه‌ژگ و حافێزه‌ش نه‌خانیانوه‌ جه‌ واچه ‌جۆراجۆره‌کاو دونیاو مودێڕنی و دما مودێڕنی که‌ پا چێوه‌ مه‌ژگ په‌رکه‌رانه‌ و ده‌م په‌رکه‌رانه‌ نه‌بیه‌ی بیه‌ی واقێعی ویشا مه‌پۆشناره‌!. درۆسه‌ن ئا واچه‌ مودێڕن و گۆڵده‌رانه‌ و ژێستی به‌ زاهێر مودێڕنانێ وه‌شبه‌ختانه‌ نیه‌نێ دلێ که‌سایه‌تیشه‌نه‌ ئه‌مما ئاد قووڵته‌رین حێسی ئینسانی هه‌ن جه‌ بیه‌یشنه‌ و جه‌ وه‌رانوه‌روو ئا مه‌سئه‌لاوه‌ که‌ ئاماینێ وه‌روه‌ په‌ی مه‌ردوموو هۆرامانی و به‌ تایبه‌ت په‌ی زوانوو هۆرامی به‌ دڵیه‌ پاک و سادق و گه‌وره‌وه‌ یاوان به‌ بنه‌ره‌تشا و راکارش هه‌ن په‌ی ئا مه‌سئه‌لا و چێوه‌که‌ش خاس خاس فامان و به‌ یوته‌رانیچ فامنانش!  ئینه‌ جه‌ حاڵێوه‌ن که‌ فره‌ینه‌و هۆرامی زوانا، باسه‌واد و بێسه‌وادشا حاڵیشا نیه‌ن که‌ چه‌ به‌ڵایه و لافاوێوه‌‌ ‌ ئاماینه‌ و خه‌ریکا مه‌ینه‌ ملوو زوانه‌که‌یشاره‌ و جه‌ نه‌هایه‌ته‌نه‌ ملوو بیه‌ی تاریخیشاره‌. ئیسه‌ (ئه‌وه‌ڵوو ساله‌و 2011 میلادی ) فره‌ینه‌و هۆرامی زوانه‌کا چه‌مێشا نه‌کریاینێوه‌ و ئینای جه‌ عاڵه‌میو‌ته‌ره‌نه‌ و سه‌ره‌شا گێجێ موه‌روو چا وه‌زعێ که‌ هه‌نێ چه‌نه‌ش. ئا هۆرامی زوانایچه‌ که‌ زاهێره‌ن پاسه‌ مزانا که‌ چێویو حاڵیشانه‌ دۆ و دۆشاوشا تێکه‌ڵ که‌رده‌ن و وه‌یلان و سه‌رگه‌ردانێنێ، نمه‌زانا چێش که‌را به‌ وێشا. نه‌ ئیگه‌ییێنێ و نه‌ ئووگه‌ییێنێ. ئی ده‌سه‌ پێسه‌و برتۆڵت برێشتی ماچۆ: ئاکه‌سانێ که‌ ده‌مشا پانوه‌ که‌رده‌ن خوای خواو و هه‌ڵای خه‌وه‌روو فاجێعه‌یشا نه‌ژنیه‌ن. ته‌نیا چێویه‌ که‌ ئا ئینسانه‌ وێ باختانه‌ جه‌ هۆرامی و هۆرامانی دیاره‌ن پوه‌شاوه‌ نامێ یا دماگیر/په‌سوه‌ندی هۆرامین و گه‌رنه‌ پیسه‌و شاملووی گه‌و‌ره‌ی ماچۆ: بوودا چننه‌ نزیکه‌ن به‌ بووداپێستیوه‌ ئه‌یشایچ ئه‌ننه‌ نزیکێنێ به‌ هه‌ورامانیوه‌‌. ئه‌ڵبه‌ت من حه‌دیسه‌و ئا هۆرامیه‌ به‌دبه‌ختوو نائاگا و سه‌رچه‌نه‌شیویانه‌،‌ که‌رده‌نم به‌ ده‌فته‌رێوه‌ که‌ جه‌ یاگی وێشه‌نه‌ ئاشکراش مه‌که‌روو. باوڕم هه‌ن که‌ جه‌ زه‌مانیه‌ نه‌فه‌ر دووره‌نه‌ فه‌رینه‌و‌ هۆرامی زوانه‌کا میاوا به‌ ئاگاهی تاریخی جه‌ باره‌و وێشاوه که‌ کێنێ و کێ بیه‌نێ و ئیسه‌ چێشێنێ و مه‌شیو چه‌نێ با و مه‌نافێع و مه‌سڵه‌حه‌تشا ئینا جه‌ چێشینه و چکۆگه‌نه‌‌. ئا زه‌مانه‌ به‌ یه‌قین ئیژایی و گه‌وره‌یی هه‌رمانه‌و ئی ئازیزه‌یه‌ به‌ر گنۆ. ئیشه‌ڵڵاه‌.

********************
نان و شه‌راو داستانه‌و ئیسارینه‌.
داستانه‌و دووباره‌وه‌ بیه‌ی ئا ئیساره‌‌ ئاسمانینه‌ که‌ عیسا مه‌سێح بێ. که‌ وه‌ڵێ دارکیشیایشه‌نه‌ جه‌ دمایین  نانوارده‌ی وێره‌گانه‌شنه‌ چنی حه‌واریه‌کاش، لاشه‌ و ونه‌و وێش نیا وه‌رده‌مشا و واتش: بوه‌ردێ و بوه‌ردێوه‌! ئینه‌ نانوو منه‌ن و ئینه‌ شه‌راووو منه‌ن. نان و شه‌راویچ واوه‌ی یا تکراروو ئا ماجه‌راینه‌. کتێبه‌که‌ شیوه‌که‌رده‌‌یه‌ وردبینانه‌ و قووڵه‌ن جه‌ باره‌و سیاسه‌توو باووو ئاوه‌خته‌یه‌. شیوه‌که‌رده‌ی یه‌ره‌گۆشه‌و قودره‌تین: سوسیالیسم، فاشیسم و کلیسا.

********************
واقێعیه‌ته‌کا منشا جه‌ وه‌رانوه‌روو داپه‌رسێوه‌ نیشنانه‌ره‌ که‌ فره‌ وه‌ختێن ره‌نجم مده‌ونه‌. و ئادیچ ئانه‌نه‌ که‌ په‌یچێ گردوو موبارێزه‌کا و ئینقێلابه‌کا ده‌سپه‌نه‌که‌رده‌وو هه‌رمانه‌کێشا به‌ شێوه‌و نێهزه‌تهایه‌ ئازادیوازی بیه‌ن ئه‌مما سه‌مه‌روو نه‌تیجه‌وو گردی ئیستێبداد بیه‌ن و فاشیزم؟
په‌یچێش ئا ده‌سانه‌ و یا ئا که‌سانه‌ که‌ به‌ نامێ ئازادیوازیوه‌ په‌ی ئازادی ئینسانی و حه‌قوو فه‌رهه‌نگی و ئیجتێماعی مه‌ردومه‌که‌یشا موبارێزه‌ مه‌که‌رانێ، هیچی هیچنه‌بیه‌ و هه‌ڵای سه‌رنه‌که‌وتێنێ و نه‌یاواینێ به‌ قۆدره‌تی ده‌رلاد ده‌س مه‌که‌را به‌ لابه‌رده‌ی و فۆتنای و ته‌نگوو چه‌ڵه‌مه‌ وه‌شکه‌رده‌ی په‌ی که‌سانێوته‌ر و فه‌رهه‌نگهایه‌ته‌ر که‌ پێسه‌و ئه‌یشا نیه‌نی و جیاوازێنێ؟
په‌ی چێ گردوو ئا شوور، سۆز و نیرووه‌ی که‌ وه‌ڵته‌ر بیه‌یش بێ و گرد که‌سی وزێ جووڵه‌ و له‌ره‌، بۆنه‌ به‌ ئیدئۆلوژیه‌ مدرا و فاشیستانه؟ ئا فکر و ئه‌ندیشه‌ دماو ئانه‌یه‌ که‌ بزماره‌کاو قودره‌ته‌که‌یش کوایره‌ وێش وزۆ دلێ حه‌ساریه‌ که‌ ده‌ورووبه‌رش گیریان و په‌شته‌و باوڕیه‌ دگماتیستیوه‌ کۆڵیته‌ بینۆنه‌و و ئاوه‌خته‌ په‌ی هه‌ر ده‌نگێوه‌ موخالێف یا نه‌یاری ده‌س مه‌که‌رۆ به‌ ته‌قه‌که‌رده‌ی. ده‌لیلش فره‌ ساده‌ن. زاتوو قودره‌تی بی جواوه‌ده‌ری هار پاسه‌ن. ئینسانی فاشیسم و یا ریکینه‌ی فاشیستی ته‌نیا  ئه‌ندیشه و مه‌نافێعوو وێش وه‌رچه‌م مه‌گێرۆ. پی بۆنه‌وه‌ گردوو ته‌رسه‌و راوه‌به‌راو ئا رێکینه‌یه‌ به‌ بۆنه‌و جه‌ ده‌س دای قودره‌تێوه‌ن که‌ ئیمکانش هه‌ن هێزیه‌ فاشیستییانه‌ته‌ر به‌ینه‌ سه‌روو کاری و ئادیشا  لابه‌رۆ پاجوه‌ره‌ که‌ ئه‌یشا که‌سانێوته‌رشا لابه‌ردێنێ. چیگه‌نه‌ یاوگه،‌ قودره‌ته‌ن و مه‌نافێع. نامه‌به‌رده‌ی و هۆرگێرته‌ی په‌رچه‌مه‌و ئازادیوازی جه‌ لاو ئی که‌ساوه‌ ته‌نیا په‌ی زه‌مان و یاگێوه‌ ده‌رده‌وه‌ره‌ که‌ جه‌ راستاو مانه‌فێعیشانه‌ بۆ و گه‌رنه‌ ئازادیوازیشا، ژێستێوی دلێ هاڵی زیاته‌ر چێوێوته‌ر نیا. حه‌قێقه‌ت، ئارمان، ئاوات و حه‌زوو حێزب یا ده‌سێوه‌ جه‌ مه‌نافێع په‌ره‌ستا بۆنه‌ به‌ حه‌قێقه‌توو زه‌مانه‌ی و گردوو ئا خه‌ڵکه‌ی که‌ هه‌ن چیروو چه‌پووکێشانه‌.

********************
 جه‌ کێشوه‌ر یا وه‌ڵاتوو ته‌بلیغاتینه،‌ ئینسانێو، هه‌رکه‌س که‌ بۆ و هه‌رچننه‌یچ حه‌قیر، فه‌قیر، وردی و به‌سه‌زوان بۆ هه‌ر ئانه‌ که‌ به‌ مه‌ژگوو وێش ویر مه‌که‌رۆوه‌ رێکی گردینی یا نه‌زمی عموومی مه‌وزۆ خه‌ته‌روه‌. چی وه‌ڵاتانه‌ خه‌روار خه‌روار کاغه‌زێ چاپ کریای و شوعارێ ده‌سه‌ڵاتداره‌کا په‌خشێوه‌ بانێ، به‌ هه‌زاران بڵه‌نگوێ، ده‌نگ و ره‌نگ و جاڕنامه‌ و ته‌بڵیغات که‌ پووڵوو گردیشا مفته‌ن خه‌ریکوو ڕاوێژ که‌رده‌ی، نه‌سێهه‌ت که‌رده‌ی، مه‌ژگشۆرته‌ی و قسه‌که‌رده‌ینێ په‌ی  مه‌ردومی به‌دبه‌ختینێ و مه‌ردومه‌که‌یچ ئاگاهانه‌ یا نائاگاهانه‌ خه‌ریکوو مه‌دح و سه‌نا که‌رده‌و فه‌ر‌هه‌نگوو باڵا ده‌سینێ. هه‌زاران ته‌ره‌فدارێشا هه‌نێ که‌ باوڕمه‌ندانه‌‌ و یا بێ باوڕانه‌ شۆعاره‌کاشا واوه‌ی مه‌که‌راوه‌ و تاریفشا مدا و خه‌ریکوو قۆروانوو سه‌واقه‌یشانێ. کار میاوو یاگێوه‌ که‌ هه‌رچی چێوه‌ن هه‌ن ئیختیارشانه‌. چی به‌ینه‌نه‌ ئینسانێوه‌ وردی و فه‌قیروو به‌سه‌زوان که‌ ده‌سه‌ڵاتوو په‌له‌وه‌ریه‌یچش نیه‌ن کافییه‌ن واچۆ( نه)‌. یا بارۆ گۆشوو پاڵده‌سیه‌که‌یشه‌ره‌ که‌( نه‌). و یا شه‌وانه‌ قه‌ووو دیواریوه‌ بنویسۆ، نه‌. و یا به‌ هه‌ر جۆرێو که‌ متاونه‌ و یا راش هه‌نه‌ واچۆ: نه‌. ئاوه‌خته‌نه‌ که‌ ریکی گردین یا نه‌زمی عموومی مه‌گنۆ خه‌ته‌ره‌وه‌‌. ئاوه‌خته‌نه‌ که‌ گرد هۆرمێزاوه‌ به‌ر‌ زدوو ئا به‌سه‌زوانیه‌ و گه‌ره‌کشانه‌ جه‌ به‌ینش به‌رانێ. ئینه‌ زاتوو فاشیزم و فاشیسته‌کان. فه‌رق نمه‌که‌رۆ چکۆ بۆ و یا نامێ زاهێریه‌ش چێش بۆ و یا به‌شداره‌کاش چه‌ کاسه‌نێو بانێ. ئی (نه‌) واته‌یه‌ په‌ی ده‌سه‌ڵاتی زه‌ره‌رش هه‌ن. چوون فاشیشم هیچ ویرێوه‌ش، غه‌یر جه‌ هینه‌و وێش قه‌بووڵ نیه‌ن. ئاد یه‌ک ره‌نگی، یه‌ک ده‌نگی، یه‌ک باوه‌ری و ئێتاعه‌تش گه‌ره‌که‌ن.

********************
خاسه‌ن! چێش کریۆنه‌ و یا ئینسان چه‌نی متاونه‌ جه‌ وه‌رانوه‌روو ئی وه‌زعێوه‌ مدرۆنه‌ و ژیوایه‌ شه‌رافه‌تمه‌ندانه‌ش بۆنه‌؟ جواب یه‌ک که‌لیمه‌ن‌: موبارێزه‌. مۆبارێزه‌که‌رده‌ی و کۆڵنه‌دای به‌ هیچ چێو و هیچ که‌سی که‌ زدوو ئازادی حه‌قوو ئینسانین. نه‌قدی هه‌میشه‌یی و ئه‌نتێقاد جه‌ وێ که‌رده‌ی په‌ی ئانه‌یه‌ مێعیاروو ژیوای مه‌شیۆ حه‌قێقه‌ت، عه‌داڵه‌ت و ئازادی بۆ. چی راینه‌ هیچ چێویه‌ مۆقه‌ده‌س نیه‌ن ئیللا ئازادی. ئینسان نمه‌وه‌نه‌ به‌ بۆنه‌و هیچ مه‌سله‌حه‌تێوه‌ بیه‌و وێش نه‌فیه‌ که‌رۆ و یا بێده‌نگ بنیشوره‌. ئه‌گه‌ر بیه‌و ئینسانی مه‌ردومێوه‌ یا مێله‌تێوه‌ به‌ عنوانوو  واقێعیه‌تیوی حاشا چه‌نه‌نه‌کریا په‌ی برێو که‌سا وه‌ش نیه‌ن و یا حه‌زش په‌نه‌ نمه‌که‌را مۆشکڵ نیه‌ن لاو ئه‌یشاوه‌‌. خه‌تا ئینا لاو ئا ده‌سه‌ڵات و ته‌فه‌کوره‌ فاشیستانه‌یوه‌ که‌ غه‌یر جه‌ وێش که‌سی نمه‌وینۆ.

********************
جه‌ هه‌رده‌ورانێوه‌نه‌ و جه‌ چیروو چه‌پووکه‌و حکوومه‌ته‌ جۆراجۆره‌کانه‌ چڵه‌پۆپه‌و هه‌رمانه‌و ڕۆحی ئانه‌نه‌ که‌ وێش فه‌دا و نێسار که‌رۆنه‌ تا وێش بێزۆوه‌ و بشناسۆ. ئینسان چێوێو نیا  جگه‌م چانه‌یه‌ که‌ مه‌به‌خشۆنه‌ش. ئه‌رێ. ڕاسه‌ن. ئینسان چێوێو بێژگه‌ چانه‌یه‌ که‌ مده‌ونه‌ نیه‌ن. به‌ڵام به‌خشای و دای به‌ چه‌ که‌سیوه‌ و جه‌ چه‌ رایێوه‌نه‌و‌ چه‌نی؟ عشقوو ئیمه‌، راسی و لێره‌ ئیمه‌، ئازادیوازی و جه‌وێگوزه‌ریایی ئیمه‌ ئه‌گه‌ر جه‌ راو ئاواتێوه‌ ته‌ماوینه‌و و نا ئینسانیه‌نه‌ سه‌رف بۆنه‌، به‌ قسر به‌رمه‌شۆ و نمیاو به‌ یاو‌گه‌ی دروس. هه‌رمانه‌و ئیمه‌ ته‌نیا به‌ شه‌رتێوه‌ سه‌مه‌رش باش بۆنه‌ که‌ جه‌ راسه‌و ره‌وابێتوو ئیمه‌ چه‌نی هه‌منه‌وعه‌کامانه‌ بۆ. ویر و ئه‌ندیشه، ته‌وان ، فام و شعووری ئه‌خلاقی ئیمه‌ مه‌شیۆ جه‌ راسه‌و مۆبارێزه‌که‌رده‌ی و به‌گژه‌ره‌لوای قه‌وو وه‌زعیوتێوه‌ بۆ که‌ ئینسانی وزۆ جه‌ ئینسانیه‌تی و هه‌م وێش و هه‌م ئادی هاڵی مه‌که‌رۆوه‌ جه‌ شه‌رافه‌تی و بیه‌ی ئازادی.

********************
هه‌ر هه‌رمانێوه‌ مه‌شیو به‌  وه‌رچه‌مگێرته‌ی زه‌مان و مه‌کانی تا‌یبه‌ت به‌ وێش ئه‌نجام دریه‌ونه‌. فه‌سلوو هه‌نگوور بڕیه‌ی و باخ که‌نه‌ی تۆفیرش هه‌ن چه‌نی فه‌سڵوو ئاماده‌که‌رده‌ی هۆما په‌ی گێرته‌یوه‌ی شه‌راوی و هارپاسه‌ فه‌رقش هه‌ن چه‌نی فه‌سڵوو هه‌نگوور چنیه‌ی. جه‌ وه‌هاره‌نه‌ مه‌شیو هه‌نگووره‌کێ بڕیونه‌و باخه‌که‌ی که‌نینه‌ و جه‌ پاییزه‌نه‌ مه‌شیۆ هه‌نگووره‌کێ چنینه‌و په‌ی وارده‌ی و یا که‌رده‌یش به‌ شه‌راو. هه‌نگووری  و شه‌راوه‌که‌ش جه‌ دانه‌دانه‌و بۆڵه‌ هه‌نگوورا وه‌ش بۆنه‌. هه‌رمانه‌ی جه‌معیه‌یچ پاسنێنه‌، هه‌رکه‌س مه‌شیو جه‌ لاو وێشوه‌ خه‌ریک  بۆ کار که‌رۆ. ئه‌گه‌ر یاوگه‌ و هه‌ده‌فه‌که‌ دیار و ڕۆشن بۆ سه‌مه‌روو هه‌رمانه‌کا نمه‌فوتیه‌و یوترینی مێزاوه‌و با‌نێ‌ به‌ یۆ. که‌ بیێ به‌ یۆ یوگێرته‌یی و ئیتێحاد وه‌ش بۆنه‌.

********************
دمانویسیا:

فه‌سڵوو هه‌نگوور گێرته‌ی و هه‌نگوور چنیه‌ی جه‌ هۆرامانه‌نه‌ هه‌ڵای نه‌یاوان!
 هه‌نگووره‌کێ هه‌رچه‌ن قه‌دیم ساڵوو قۆوه‌ته‌و کۆنێنه‌ به‌ڵام زمسانی قۆرسش دیه‌ن و سه‌ردایی بێ به‌زه‌یانه‌!  ئه‌مما وه‌شبه‌ختانه‌ که‌مکه‌م ئامێنه‌وه‌ گوه‌. جه‌ ده‌ورووبه‌رشه‌ره‌ قه‌ڵه‌می تازه‌ نریانه‌ره‌. هه‌ڵای ئه‌وه‌ڵوو فه‌سڵوو وه‌هارین و هه‌نگووره‌کی مه‌شیۆ له‌قوو تووڵه‌ خراوه‌کاش و ئیزافه‌کاش بقرتیونه‌ تا بگنۆنه‌ وێش. ئا هه‌رمانێ‌ ده‌سش په‌نه‌که‌رده‌ن. ئایا ئا هه‌نگووری مه‌درۆسۆوه‌ یا په‌ی هه‌میشه‌ی جه‌ به‌ین ملو. ئه‌ڵبه‌ت ئانه‌ تاریخه‌ن که‌ جوابوو ئی مه‌سئه‌لێ مده‌ونه‌وه‌. جوابی ئه‌رێنی په‌ی ئی مه‌سئه‌لێ بینیانوه‌ به‌ شه‌هامه‌ت، ئه‌ندیشه‌و ئیساروو هۆرامی زوانه‌کاوه‌. ئه‌گه‌ر سه‌ر گنۆ که‌ به‌ باوڕو من سه‌ر گنۆنه‌ و ئیمانیچم هه‌ن که‌ سه‌رگنۆ ئانه‌، لێره‌ و ته‌وان و فه‌داکاری هۆرامی زوانه‌کا نیشانه‌ مده‌و و ئه‌گه‌ریچ جواب نه‌رێنین ئانه‌ یا ئا مێڵه‌ته‌ لیاقه‌تش نه‌بیه‌ن و یا شه‌رایه‌ت چاوی زوردارته‌ر بیه‌ن. ئه‌من ئیمانی ئینسانیم هه‌ن که‌ ئینسانی هۆرامی زوان میاوو به‌ وێ ئاگاهی تاریخی جه‌ باره‌و وێشوه‌ و یۆ گێرۆوه‌ و فه‌سڵوو چنیه‌ی هه‌نگووره‌کێچش میاوۆنه‌.


سه‌رچه‌مه‌: ئه‌وه‌وانای و هۆرگێرته‌یه‌ ئازاد جه‌ ڕومانه‌و: نان و شه‌راب ی ، ئه‌سه‌روو: ئینیاتوو سیلۆنه ی‌، هۆرگێڵنای: موحه‌ممه‌دی قازی، په‌خشوه‌که‌روو زه‌ڕڕین ی، تاران، 1381 ڕۆجیاری.

واچه‌نامه‌ی هۆرامی:
خانیا: پر شده‌، به‌ زور پر شده‌ *** وه‌یلان: آواره‌ *** بوودا: پێغه‌مبه‌ر یا گه‌وره‌و دینوو بوودایی *** بووداپێست: پایێته‌ختوو کێشوه‌روو مه‌جارێستانی *** ده‌رلاد: فوری، سریع *** دێگماتیست: متعصب *** کۆڵیته: سنگر، محلی که‌ صیاد خود را در پشت آن پنهان میکند *** رێکی گردینی: نظم عمومی *** چیروو چه‌پووکێ: زیر سلطه‌ *** چڵه‌پۆپه‌: بالاترین، اوج، *** به‌گژه‌ره‌لوای: بر خواستن، مبارزه‌ کردن *** قه‌وو: بر علیه‌ *** هۆمه‌: ظرفی درست شده‌ از گل رس پخته‌ شده‌ برای نگهداری شراب *** قه‌ڵه‌م: نهال انگور *** ئه‌رێن: مثبت *** نه‌رێن: منفی.