دوشنبه، بهمن ۰۹، ۱۳۹۱

نویسه‌ر، بنه‌ره‌تمج و سه‌رقافڵه‌دارو ئه‌ندیشه‌ و ئه‌ده‌بیاتو ئاروینو هۆرامانی


مه‌رگت دێوه‌لوول خه‌مان دێونان
بونیادی خه‌رمان عیرفان شێونان
جه‌ دیده‌ و ده‌ماخ، جه‌ گوش و گه‌رده‌ن
دووریت نمه‌ز کام زامدارته‌ر که‌رده‌ن
خێڵ خانه‌ی مه‌ینه‌ت یه‌ند ئاما و شییه‌ن
وه‌ سه‌فحه‌ی دڵدا سۆهان ساو بییه‌ن
مه‌وڵه‌وی تاوه‌گوزی


محه‌مه‌د مسته‌فازاده‌

 بنویس، په‌یجوریکار، ئه‌ره‌نیه‌‌ر، بنه‌ره‌تمج، په‌یام ئاوه‌ر و سه‌رقافڵه‌دارو ئه‌ندیشه‌ و ئه‌ده‌بیاتو ئاروینو هۆرامانی.

جه‌ ئه‌دابیه‌و 1 ترازیێ 1349 ر‌وجیاری. نودشه‌
کوچی دمایی 26 ئارگاو 1391 روجیاری. مه‌ریوان

به‌رویرێ:
1 - زوانی هۆرامی و دنیای مودێرن
2 – نامه ‌نویسته‌ی به‌ زوانی هۆرامی
3 - زوانو ژیوای

واته‌ و په‌یامی تاریخی بنویسو گه‌وره‌و هۆرامانی محه‌مه‌د مسته‌فازاده‌:

بنویسمێ به‌ زوانی هۆرامی، بوانمێوه‌ به‌ زوانی هۆرامی که‌ ئاڵاو قه‌ڵه‌می نه‌بڕیه‌ینه‌ باڵاو هیچ مێلله‌تێویه‌ره‌.