جمعه، مرداد ۱۵، ۱۳۸۹

... ئیتر فوتیای ده‌سش په‌نه‌که‌رد

ئاوه‌خته‌،  قورس  و  پته‌و، پایه‌کاش  نیای  سه‌روو  زه‌مینی * مازیش  راسوه‌  که‌رد * مه‌غروورانه‌  (به‌رزه‌ده‌ماغانه‌)  ملش به‌رزوه‌که‌رد و هاوارش  به‌ر ئارد: ئانه‌ من ! بنیاوام! پاڵشاو زه‌مینی!
گیانداره‌کا  گرد  به‌ ده‌نگ و هاواروو ئادی  چڵکیایره‌ *  و ئا  غرووره‌   که‌  دلێ  هاواروکه‌یشه‌نه‌  ئه‌وه‌ شاریا  بێ  سه‌پیا  ملوو گردوو گیانداره‌کاره‌ * و  بنیاوام  گردوو  گیانداره‌کاش  وستێ  ڕا *  و  گردش  وستێ لاوه‌و داش  وه‌ڵێشاره‌‌ * و بی  سه‌رده‌سه‌شا ئاوه‌خته‌ولای  که‌  ده‌سه‌کاش جه‌  ئیساره‌ت/پابه‌ندی  خاکینه‌ خه‌لاس  که‌ردێ.
ئاوخته ‌ که‌شه‌کاو خاک  به‌  ئیتاعه‌توو  بنیاوامی  کوڵشا  دا *  و  کوه‌  به‌  ئیتاعه‌توو بنیاوامی  کوڵش  دا * و ده‌ریاکا و ڕوخانه‌ به‌ ئیتاعه‌توو ‌بنیاوامی  کوڵشا  دا * و  تاریکی  و وه‌ره‌تاو به‌ ئیتاعه‌توو بنیاوامی کوڵشا دا * و هه‌رپاسه‌  بێشه‌کاو  واو  واگژه * و  ئاور بی  به‌  ئه‌سیر/پابه‌ندوو  بنیاوامی * جه‌ گیانداره‌کا هه‌رچیه‌ بێ  بیێ  به‌ ئه‌سیر/پابه‌ندوو بنیاوامی ، دلێ ئا‌وێنه‌ و جه‌ خاکه‌نه‌‌ و به‌ ئاسمانوه‌ ، هه‌ر چیه‌  بێنێ و جه‌ هه‌ر کوگه‌نه‌* و  جه‌هان بی  به‌  مۆڵکوو ئادی * و پاڵشایی  ئاوی  و  خاکی  بڕیا  باڵاو ئادیره‌ * و گردوو جه‌هانی که‌وت چیروو ده‌سوو ئادی *  و  وه‌خت  که‌وت  چیروو هازه‌و  په‌نجه‌کاش * و  پرشه‌و وه‌ره‌تاویش  که‌رد به‌  سکێ  به‌  نامێ  وێشوه‌  ئاوه‌خته‌ولای که‌ ده‌سه‌کاش  جه‌  ئێساره‌ت/پابه‌ندی  خاکی  واز که‌ردێ .
خاکش  دیماندیم که‌رد * ڕۆخانه‌ و ده‌ریاش به‌ حکموو وێش  ڕام  که‌ردێ  په‌ی  نۆکه‌ری * و  جه‌  گرد یاگێوه‌نه‌ شووموو وه‌ردوو خاکیش که‌رد  به‌ سه‌ربه‌رزانه‌ * گردوو زه‌مینیش ئاوه‌دان که‌رد  به‌ ده‌سه‌کاش *  خودایچش خولوقنا به‌ ده‌سه‌کاش ، به‌ خاک، دار و گه‌وره‌  ته‌وه‌نی * و  به‌  سه‌ره‌ سڕمه‌نیه‌یوی  دیا په‌ی خولوقیاکه‌یش ، په‌ی  ئانه‌یه‌  زه‌ریفته‌ر جه‌ ده‌س وه‌شکه‌رده‌که‌یش  هیچ که‌س خولوقیایێوی زه‌ریفته‌ر چانه‌یشه‌ نه‌بێ * و نماش  په‌ی  وه‌نه، په‌ی ئانه‌یه‌  موعجێزه‌و ده‌سه‌کاش بێ  دماو ئاوه‌خته‌ولای که‌  جه‌ ئێساره‌ت/پابه‌ندی  خاکینه‌ خه‌لاسش  که‌ردی.
دماته‌ر خۆدایوی  که‌ خولوقیاو ده‌سه‌ موعجێزه‌گه‌ره‌کاو ئادی  بێ  به‌  ویروو  وێشوه‌  ئاستش جیا (جه‌ ویرش به‌ردوه‌ که‌ وێش وه‌ش که‌رده‌ن) * و  ده‌سه‌ خۆدا خولقنه‌ره‌کاو وێش  که‌  چه‌کوو پاڵشایی ئادی  بێنێ  به‌رزشوه‌ که‌ردێ  په‌ی  به‌ره‌گایش  په‌ی سواڵ که‌رده‌ی  و به‌ره‌که‌تی.


کوفرانوو نه‌عمه‌تی کریا * و ده‌سه‌ ئه‌تک کریایه‌کا  له‌عنه‌ته‌شا که‌رده‌  ئه‌و  ئینسانی  په‌ی  ئانه‌یه‌ یاگێ  ئه‌یشا ده‌س گێرته‌ی سه‌روو سینه‌ی  نه‌بێ  په‌ی نۆکه‌ری.


ئه‌ پیسه‌ فوتیای ده‌سش په‌نه‌ که‌رد.


سه‌رچه‌مه‌ : ئه‌حمه‌دی شاملوو، مه‌جمووعه‌و ئاساری، ده‌فته‌روو  یه‌ کۆمی ، نه‌شر یان وڵاوکه‌ره‌وه‌و نگاه‌  ی ، چاپ چوارۆمی ، تاران، 1382.

واچه‌نامه‌ی هۆرامی:

چڵکیا‌ره‌ : ته‌رسای، ته‌رسنای، ترسیدن ***  سه‌پیا: سه‌رکه‌وت ،چیره‌ شد ***   گیاندار : بیه‌ینه‌وه‌ر، جاندار *** خه‌لاس : واز که‌رده‌ی، نه‌جات دای، آزاد کردن *** بێشه‌ ؛ دارسانی وردی، بیشه‌ *** واو واگژه : باد و طوفان *** جه‌هان : دنیا*** پاڵشایی : پادشاهی  *** دیماندیم : چیروو  چوه‌ر، زیر و رو *** شووموو وه‌رد : به‌ هم زدن *** خولوقنا : آفریدن *** خولوقیا : آفریده‌ *** خولوقنه‌ر : آفریننده‌ *** سه‌ره‌ سڕمه‌نه‌ی: ته‌حاجب، حیرت، *** ده‌س وه‌شکه‌رد : دست ساز، دست کار *** وه‌ره‌تاو: آفتاب *** چه‌ک : سلاح، ابزار *** به‌ره‌گا : پیشگاه‌، درگاه ***  ئه‌تک : توهین .