شنبه، شهریور ۰۹، ۱۳۹۲

سه‌مفونیدلێ روحیمه‌نه‌ ئورکستریه‌ شاریاینه‌وه‌. نمه‌زانو کام ئه‌بزار یا ده‌سینه‌و موسێقی ویولون و چه‌نگ، سڕنا و ده‌هوڵ دلێمه‌نه‌ سازه‌ مدانه‌ و بڵێسه‌شا به‌رزوه‌ بیه‌ن. ئه‌من وێم ته‌نیا پسه‌و سه‌مفونی مه‌زانو!
سه‌رچه‌مه‌: کتێبو "دل واپسی" به‌رویروو: فرناندو پسوا، هورئه‌وه‌گێڵنای به‌ فارسی: جاهد جهانشاهی، وڵاوکه‌ره‌وه‌و "نگاه‌" ی. تاران. 1384 کوچی روجیاری.